SA STEINSKULPTUR - NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER

– kunstnerdrevet fellesverksted for monumentalskulptur siden 1948