Medlemskap

Medlemskap kan oppnås etter søknad som rettes til SA Steinskulptur via post eller e-post. Det eneste formelle kravet som stilles er at søkeren må være medlem av Norsk Billedhoggerforening. Så snart søknaden er behandlet og godkjent vil søkeren motta et krav om et engangsbeløp på kr 1000,- for andel i foretaket. Med dette er medlemskapet oppnådd. Ytterligere kontingenter vil ikke bli krevet. Se forøvrig Vedtektenes §§ 3 og 4.

Styret

I 2018 består styret av:

  • Marit Wiklund (styreleder)
  • Kjersti Wexelsen Goksøyr
  • Olav Orud
  • Hilde Mæhlum
  • Anni Onsager

Ansatte

  • Kjartan Garvoll (Daglig leder)
  • Rune Gabrielsen

Aktuelle saker

Kommer..

Medlemsliste

Se våre medlemmer her.

Vedtekter

Se SA Steinskulptur sine vedtekter her.

Ta kontakt for mer informasjon