SA Steinskulptur har mye disponibelt utstyr tilgjengelig på området:

  • Kompressorer, stasjonær og mobile
  • Sandblåserutstyr
  • Hoggeverktøy, kan kjøpes gjennom foretaket
  • Truck
  • Strømuttak, 20 A, 2-fase, 3-fase, for hogging, fresing, sveising, osv.
  • Verneutstyr, kan kjøpes på stedet
  • Mobile parasoller mot vær og vind
  • Kraner

I vår formålsparagraf heter det: «Foretakets formål er å gi norske billedhoggere, primært foretakets medlemmer, adgang til på gunstigste  måte å få framstilt kunst hogget i stein, bl. a ved å gi dem adgang til selv å utføre sine arbeider på foretakets område. Det skal videre gis billedhoggerstuderende mulighet til å lære stein å kjenne som materiale for skulptur.»

Vi understreker at denne muligheten er åpen også for ikke-medlemmer så sant det er ledig plass. Det er mulig å gjøre for- og etterarbeide på bronsestøp. Så langt plassen tillater kan det også arbeides med andre teknikker som med fordel kan utføres i friluft, slik som plaststøping og sveising.

Les mer om oss.

Hybel og atelierer til utleie

Ta kontakt for mer informasjon.

Reglement for SA steinskulptur

reglement_for_steinskulptur_bruk_av_tomta.pdf

Bronseskulptur

Vi har dyktige skulptører som kan lage unike skulpturer på bestilling!

For mer informasjon, eller et uforpliktende tilbud send en forespørsel med merknad bronseskulptur.