KONTAKT

Telefon AVDELING FOR STEIN (09-16): 

22 65 64 44 

Telefon AVDELING FOR BRONSE (09-16): 

90 10 17 51


Åpningstider:

Mandag-fredag: kl. 09-16 eller etter avtale

Lørdager, april-oktober: kl. 10-14.

Lørdager, november-mars: åpent etter avtale


Daglig leder: Kjartan Garvoll

steinskulptur@steinskulptur.no


Avd. leder gravsteiner, steinskulptur, og hoggeplasser: Kjartan Garvoll

kjartan@steinskulptur.no


Avd. leder bronse: Odin Øistad

odin@steinskulptur.no


Styreleder: Christine Aspelund

styreleder@steinskulptur.no


Kontaktskjema:

Adresse:

SA STEINSKULPTUR 

Østensjøveien 5

0661 Oslo

Aktuell info

Skulpturen er laget av Julia Vance

Fredag 20 oktober 2023, kl 15-17

Medlemsarrangement Norsk Billedhoggerforening, Hekkveien 5:

Symposium om minnesmerker

Utstillingen Lytt til naturens stemme som tar for seg gravminner og minnesmerker som tematikk, og stiller spørsmål rundt hvordan fremtidens minnesmerker kan se ut. I den anledning arrangerer vi et symposium for medlemmer, som vil ta opp minnesmerke-tematikken og kunstnerens unike rolle i bearbeidelsen og hedringen av hendelser og personer. Vi ser det som et høyst aktuelt tema som angår kunstnere generelt og billedhuggere spesielt, og ønsker å invitere til en faglig sterk diskusjon og kunnskapsutveksling!


Mer informasjon:

Norsk Billedhoggerforening

Facebook

Skulptur av Magdalena Kotkowska

Lytt til naturens stemme

SA Steinskulptur 75 års jubileumsutstilling

Andrea Bakketun / Marit Følstad / Magdalena Kotkowska / Eirik Senje / Nico Widerberg / Kiyoshi Yamamoto / Odin Øistad / Nils Aasland


Verkstedet SA Steinskulptur fyller 75 år, og i den anledning inviterer vi til jubileumsutstillingen Lytt til naturens stemme hos Norsk Billedhoggerforening. I 1948, like etter krigen, åpnet Steinskulpturs verksteder på Helsfyr i Oslo. Verkstedet ble etablert for å imøtekomme den store etterspørselen for minnesmerker og fredsmonumenter – landet skulle reises på ny. Steinskulptur ble organisert som et andelslag hvor betingelsen for å bli andelshaver var medlemskap i Norsk Billedhoggerforening. På initiativ fra Norsk Billedhoggerforening ble også et bronsestøperi etablert på samme sted i 1974. Verkstedet på Helsfyr er et av Norges eldste fellesverksteder for monumentalskulptur i kontinuerlig drift, og står bak en rekke sentrale monumenter som inkluderer markante skulpturer på Rådhusplassen og i Vigelandsparken. 

Les mer

12 april 2023

ÅRSMØTE og feiring av STEINSKULPTUR 75 år

Kjære Andelshaver i SA Steinskulptur. Du innkalles herved til 

ÅRSMØTE og feiring av at STEINSKULPTUR FYLLER 75 ÅR!

SA STEINSKULPTUR - NORSK BILLEDHOGGERFORENIGS ATELIERER ble stiftet 12. april 1948. Det betyr at vi er i ferd med å gå inn i et jubileumsår. Med sin 75årige historie er STEINSKULPTUR Norges eldste fellesverksted for kunstproduksjon i kontinuerlig drift, og selvfølgelig skal dette feires!

Etter Årsmøtet (ca. kl 21): Vil det bli musikk, fingermat, fyrverkeri og bobler. Velkommen!

Sted: Østensjøveien 5, 0661 Oslo, Tid: 12. april 2023, kl. 18.00 – til ca. 21.00

Velkommen!

Hilsen fra Styret i SA STEINSKULPTUR

Christine Aspelund, Styreleder


Foto. Anneke von  der Fehr

Hybelleilighet

Steinskulptur har hybelleilighet til utleie, fullt innredet.

Hybelen ligger over kontoret på STEINSKULPTUR SA  i Østensjøveien 5.

Hybelen er på 23,8 kvm, den har alt som trengs og er hyggelig innredet med sovesofa, bord og div skap, kjøkkenkrok med alt av glass, kopper og kar, kjøleskap, komfyr, mikrobølgeovn. Bad med dusjkabinett og vaskemaskin.

Vi har også en hybel til korttidsutleie, til bruk for medlemmer i forbindelease med arbeid på området.

Om oss

Ved å bli andelshaver i SA Steinskulptur, oppnår man en rekke fordeler ved bruken av verkstedene. Man får også innflytelse over hvordan verkstedene drives, og man er stemmeberettiget og valgbar til styret. 

Søknad rettes til SA STEINSKULPTUR via post eller e-post. Det eneste formelle kravet som stilles er at søkeren må være medlem av Norsk Billedhoggerforening. 

Så snart søknaden er behandlet og godkjent, vil søkeren motta et krav om et engangsbeløp på kr 1000,- for andel i foretaket. Ved betaling av dette engangsbeløpet, er man andelshaver i SA STEINSKULPTUR. Ytterligere kontingenter blir ikke krevet. Se for øvrig Vedtektenes § 3 og 4.

Styre

Christine Aspelund (styreleder) 

Anneke von der Fehr (nestleder)

Marit Lyckander (styremedlem)

Julia Vance (styremedlem)

Gisle Harr (styremedlem)

Fredrik Raddum (vara)

Hans Martin Øien (vara)


Ansatte

Ansatte avd. Stein:

Kjartan Garvoll, daglig leder

Rune Gabrielsen

Ansatte avd. Bronse:

Odin Øistad, avdelingsleder

Hong Van Vo

Jamie Oldham

Helge Nilsen

Kjell Hjelmseth

Max Jerner Løken

Andelshavere

  Andels nr.:        Navn:

            110        Nina Sundbye

            113        Olav Orud 

            114        Boge Berg

            116        Solveyg Schafferer

            118        Agnes Houg

            121        Marit Wiklund

            122        Turid Eng

            123        Axel Tostrup

            124        Tore Bjørn Skjølsvik

 125/126        Thor Sandborg

            127        Øyvind Åstein

            128        Elena Engelsen

            129        Svein Tore Kleppan

            130        Hilde Mæhlum

            131        Kristian Blystad

            133        Marit Lyckander

            134        Asbjørn Høglund

            135        Asbjørn Andresen

            136        Kristine Brodersen

            139        Kjersti W. Goksøyr

            140        Jøran Flo

            142        Børre Larsen

            143        Nicolaus Widerberg

            145        Ivar Sjåstad

            146        Tove Mugaas Traavik

            147        Oddmund Raudberget

            148        Kirsti Grotmol

            149        Anne Berit Nedland

            150        Ami Krogsæther

            151        Nina Due

            155        Guri Berg

            156        Kristin W. Goksøyr

            157        Ingunn Bratteli Moen

            158        Hans Martin Øien

            159        Christine Aspelund

            160        Odin Øistad

            161        Håkon Anton Fagerås

            163        Guro Giske

            164        Julia Vance

            165        Merete S. Bødtker

            166        Sissel Berntsen

            167        Ellen Jacobsen

            169        Jon Gundersen

            170        Anne B. Grønningsæter

            171        Guro Berger

            172        Frode Mikael Lillesund

            173        Siri Kvitvik

            174        Ola Stavseng

            175        Kirsten Kokkin

            176        Anni Onsager

            177        Sverre Hoel

            178        Janne Kruse

            179        Gisle Harr

            180        Fredrik Raddum

            181        Marius Dahl

            182        Øystein B. Mobråten

            183        Hanne Herrmann

            184        Anneke von der Fehr

            185        Jennie Bringaker

            186        Gunn Harbitz

            187        Mathias Härenstam

            188        Bjørn Bjarre

            189        Stian Ådlandsvik

            190        Hilde Tørdal

            191        Marit Følstad

            192        Hilde Rodahl

            193        Janne Talstad

            194        Anne Kristin Vangen

            195        Ole Rosén

            196        Ebba Moi

            197        Anders Pfeffer Gjengedal

            198        Jens Vilhelm Stegger Ledaal

            199        Alexander Rishaug

            200        Axel Bernhard Wolf

            201        Åsil Bøthun

            202        Henning Olav Espedal Engelsen

^

^

Vedtekter 

(sist endret av årsmøtet 20.03.2019)


§ 1.1

Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Steinskulptur SA Norsk Billedhoggerforenings Atelierer. Samvirkeloven (lov av 29.06.2007 nr. 81 om samvirkeforetak) gjelder for foretaket.


§ 1.2

Foretakets formål er å gi norske billedhoggere, primært foretakets medlemmer, adgang til på gunstigste måte å få framstilt kunst hogget i stein, bl.a. ved å gi dem adgang til selv å utføre sine arbeider på foretakets område. Det skal videre gis billedhoggerstuderende mulighet til å lære stein å kjenne som materiale for skulptur.


§ 1.3

Foretaket skal i samarbeid med Norsk Billedhoggerforening arbeide for at norske billedhoggere skal få adgang til billigst mulig støping av skulptur i bronse ved å stille arealer på foretakets område til rådighet for slik virksomhet.


§ 2

Foretakets forretningskontor er i Oslo.


§ 3

Foretaket har et vekslende medlemstall (jfr. § 4) og vekslende kapital. For medlemmenes innskudd utstedes et andelsbrev pålydende kr 1.000 – ett tusen kroner – lydende på navn.

Det betales ikke rente for innskuddet. Det betales ingen medlemskontingent. Ingen av medlemmene har personlig ansvar for lagets forpliktelser eller gjeld.


§ 4

Som medlem av foretaket kan opptas stemmeberettiget (jf. § 6) billedhogger som er medlem av Norsk Billedhoggerforening. Enhver søker som er innforstått med intensjonene i formålsbestemmelsene – §§ 1.2 og 1.3 – kan komme i betraktning. Den antatte søker betaler et innskudd av et andelsbrevs pålydende (jf. § 3).

Andelsbrev kan ikke omsettes, men bare innløses av foretaket til pålydende verdi (jf. § 3). Ved dødsfall skal andelene innløses av foretaket.


§ 5

Foretakets medlemmer utgjør årsmøtet. Vedtak i årsmøtet krever tilslutning fra flertallet av de avgitte stemmer (simpelt flertall, jf. lovens § 53).


§ 6

Stemmeberettiget på årsmøtet er ethvert medlem som er lovlig opptatt og har betalt hele andelsinnskuddet (§ 3). Hvert medlem har én stemme. Hvis et medlem ikke selv kan møte, kan det utstedes fullmakt. Ingen kan være fullmektig for flere enn ett medlem.


§ 7

Styret velges av årsmøtet og er øverste organ mellom årsmøtene.

Styret består av 5 medlemmer og har det overordnede ansvar for drift av SA Steinskulptur. Styret har 2 vararepresentanter.

Styremedlemmer velges for to år av gangen, vararepresentanter velges for ett år av gangen. Det velges henholdsvis to og tre styremedlemmer på annet hvert årsmøte. 

På hvert årsmøte velges begge varamedlemmer. Det er adgang til gjenvalg.

Styret konstituerer seg på nytt hvert år og velger selv sin leder.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer, evt. vararepresentanter, er til stede.

Foretakets signatur innehas av 2 av styrets medlemmer i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.


§ 8

Styret ansetter daglig leder.


§ 9

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
Følgende saker skal behandles og avgjøres:

  • Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd
  • Valg av styremedlemmer (jf. § 7)
  • Andre saker som etter samvirkeloven eller disse vedtekter hører under årsmøtet.

Styret sender medlemmene varsel innen utgangen av januar med oppfordring om forslag til styrekandidater og saker til behandling på årsmøtet.

Forslag fra medlemmene må være styret i hende innen 15. februar.

Styret sender endelig innkalling med dagsorden og alle forslag med minst 14 dagers varsel. All korrespondanse i forbindelse med årsmøtet må være skriftlig, med mindre det enkelte medlem uttrykkelig har godtatt elektronisk kommunikasjon (jf. lovens §§ 6 og 41).

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 10 medlemmer krever det.

Prosedyren er som for ordinært årsmøte, men bare saker med tilknytning til det opprinnelige kravet kan behandles.


§ 10

Styremøte holdes så ofte styret finner det påkrevd, og minst 2 ganger i året. Hvert av styremedlemmene kan kreve styret sammenkalt. Forretningsfører og teknisk leder har samme rett.


§ 11

Et utmeldt eller slettet medlems innskudd skal bli stående inntil det ved regnskapsoppstilling ved regnskapsårets slutt er godtgjort at beløpet ikke trengs til dekning av foretakets forpliktelser.


§ 12

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det utdeles ikke utbytte, etterbetaling eller forrentning av andelsinnskudd (jf. Samvirkelovens § 26). Overskuddet avsettes til foretakets egenkapital og benyttes til videre drift og utvikling.


§ 13

Daglig leders lønn fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret. Styregodtgjørelse betales per møte etter en takst som justeres hvert år av årsmøtet.


§ 14

Konkurranser om nye typer gravsteiner avholdes overensstemmende med Norsk Billedhoggerforenings konkurranseregler. Det bør fortrinnsvis sitte 2 medlemmer av foretakets styre i juryen.


§ 15

Når medlemmene selv hogger sine arbeider på foretakets område, skal vilkårene avtales i hvert enkelt tilfelle.


§ 16

Billedhoggere som ikke har stemmerett kan etter styrets godkjennelse få plassert oppgaver i foretaket. Styret kan innvilge dette når det ikke er til hinder for foretakets eller dets medlemmers interesser. Vilkårene avtales for hvert enkelt tilfelle.


§ 17

Vedtak om oppløsning av foretaket gjøres av årsmøtet med flertall som for vedtektsendringer – jf. § 18 – og gjennomføres iht samvirkelovens Kapittel 10.

Eventuelt overskudd etter at foretakets forpliktelser og de innbetalte andelsinnskuddene er dekket, anbringes i et fond som nyttes i samsvar med intensjonene i vedtektenes formålsbestemmelse § 1.2. Fondet skal styres av Norsk Billedhoggerforening.


§ 18

Forslag til vedtektsendringer innsendes til styret minst 1 måned før det ordinære årsmøtet og skal vedlegges innkallingen til møtet. Vedtak om endringer krever tilslutning fra to tredjedeler av de avgitte stemmer. Gjelder forslaget til endringer vedtektenes bestemmelser §§ 1.2, 17 og 18, kreves enstemmighet av de avgitte stemmer.

SA STEINSKULPTUR - NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER