STEINSKULPTUR

Arbeid på hoggeplassen
Steinhogging
Odins pingvinfot

SA STEINSKULPTUR – NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER, er et samvirkeforetak stiftet, eid og ledet av norske billedhoggere.

Med vår spesielle struktur, eid og ledet av billedhoggere, kan vi også bistå kunder som har egne ønsker for gravminnet.

Alle medlemmer av Norsk Billedhoggerforening kan søke om å bli andelseiere i SA STEINSKULPTUR. 

SA STEINSKULPTUR består av avdeling for STEINSKULPTUR, avdeling for BRONSESKULPTUR, og avdeling for GRAVSTEINER. Vi har kontakt med steinbrudd og steinhoggere i inn- og utland.

Kontakt avdelingsleder for steinskulptur Kjartan Garvoll, e-post: kjartan@steinskulptur.no

Rådhusplassen med en av Emil Lies fire sittende kvinnefigurer

Rådhusplassen med en av Emil Lies fire sittende kvinnefigurer, produsert på AL Steinskulptur. Foto Sølve Harm / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

Christine Aspelunds «Urtidshval» (2021)

Skulptur i offentlig rom er tilgjengelig for et bredt publikum. Christine Aspelunds «Urtidshval» (2021) er utført i larvikitt og oppført på Ola Narr i Oslo.

Turid A. Eng «Haptakord» (1983)

«Heptakord» (1983). Skulptur: Bronse. Sokkel: Granitt, rød. Avdukning Oslo konserthus, Turid A. Eng 

Odin Øistads steinpingvin på Jotun

Odin Øistads steinpingvin på Jotun. Foto Jon Erik Andersen, Jotun AS

Marit Lyckander «Verde Lapponia» (2020)

Marit Følstad: «Verde Lapponia» (2020). Minnesten for Harald Solberg. Installasjonsbilde Kunstarena Gruvene, Arendal 2022. Foto: Vegard Kleven

Hilde Høgåsen Mæhlum «Inside out» (2019)

Hilde Høgsen Mæhlum «Inside out» (2019), marmor

Heinz Warneke: «African elephant and Ralf»

Heinz Warneke: «African elephant and Ralf». Tilhører Philadelfia Zoo, USA

Janne Talstad «Overvåket/Ûberwachung #6», (2020)

Janne Talstad «Overvåket/Ûberwachung #6», (2020), marmor,

Gravminne på Vår Frelsers gravlund

Gravminne på Vår Frelsers gravlund i Oslo for Rolf Wickstrøm og Viggo Hansteen. 

 Stinius Fredriksen «Franklin D. Roosevelt» (1950).

Franklin D. Roosevelt-monumentet ved Kontraskjæret, Oslo. Utført av Stinius Fredriksen (1950).

Lorem

Julia Vance, Relieff

Julia Vance, Relieff

Marit Lyckander «Vannstein VI»

Marit Lyckander «Vannstein VI», granitt, plassert i Urtehagen i Oslo

Hilde Mæhlum: «Sovende»

Hilde Mæhlum: «Sovende», granitt, detalj

Historie

SA STEINSKULPTUR – NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER, er et samvirkeforetak stiftet, eid og ledet av norske billedhoggere.

STEINSKULPTUR ble etablert i 1948. Det var gjenoppbyggningstid etter verdenskrigen. Byrom skulle reetableres og monumenter skulle reises; billedhoggerne hadde mange oppdrag. Samtidig hadde Norge p denne tiden dyktige steinhuggere spesialisert p skulpturhogging. Man trengte et godt produksjonssted for monumentalskulptur og Norsk Billedhoggerforening tok initiativet til etablere AL STEINSKULPTUR - NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER, et andelslag av og for norske billedhoggere, med egne steinhoggere ansatt. 

STEINSKULPTUR representerer 75 rs produksjonshistorie for skulptur i Norge. En rekke av etterkrigstidens store monumenter, inkludert markante skulpturer i Oslo sentrum og andre byer, er utført ved STEINSKULPTUR. Et eksempel er Rdhusplassen i Oslo, de store steinskulpturene p plassen og granittrelieffene p selve rdhuset (av Emil Lie, Stinius Fredriksen, Nils Erik Flakstad, Alfred Seland m.fl.) er produsert p STEINSKULPTUR. 

Ikke mange er klar over at det var Fritz Olsen, en av STEINSKULPTURs dyktige steinhoggere, som sto modell for Per Palle Storm da han skapte bronseskulpturen av steinhoggeren i rekken av håndverkere foran rådhuset. 

P 1950 og 60-tallet utførte STEINSKULPTUR ogs oppdrag fra utlandet. Et eksempel er 37-tonns monolitten «Cow Elephant and Calf» til Philadelphia Zoo i USA. Gipsmodellen i full størrelse ble stående på Helsfyr i årevis etter at steinskulpturen ble fraktet til Oslo havn og lastet om bord i amerikabåten «Tennessee» for ferd over Atlanterhavet, en tidlig høstdag i 1962. Helsfyrelefanten var et fenomen. 

STEINSKULPTUR har hele tiden holdt til p Helsfyr i Oslo, først i Strømsveien 106, senere i Østensjøveien 5. Foretakets historie er ikke noe avsluttet kapittel, ogs i dag produseres det skulpturer til offentlig rom p Helsfyr. For tiden planlegges utvidelse og oppgradering for øke verkstedenes kompetanse og produksjonskapasitet. Behovet for kyndige hndverkere er stort, fordi man i dag igjen etterspør lokal produksjon. 

Formlet i 1948 var « pne adgang for medlemmene til p gunstigste mte f framstilt og omsatt kunst hogget i stein. Det skal videre gis billedhoggerstuderende mulighet til lære stein kjenne som materiale for skulptur. Laget skal skaffe medlemmene adgang til: 

a) selv utføre sine arbeider p lagets omrde,

b) f sine arbeider fagmessig og billig utført av lagets steinhoggere

c) delta i arbeidet med nye typer gravsteiner for utførelse p lagets omrde.»

P begynnelsen av 1970-tallet besluttet man at deler av andelslagets tomt skulle avsettes til bronsestøp. Flere av hovedstadens støperier hadde lagt ned sin virksomhet og det var behov for opprette et støperi som kunne støpe skulptur i monumentale formater. Formlsparagrafen fikk følgende tillegg: 

«Foretaket skal i samarbeid med Norsk Billedhoggerforening (NBF) arbeide for at norske billedhoggere skal f adgang til billigst mulig støping av skulptur i bronse ved stille arealer p foretakets omrde til rdighet for slik virksomhet.» 

Fra å ha hatt noen av verdens dyktigste skulpturhoggere, har Norge i dag svært begrenset håndverkskompetanse til å bistå produksjon av steinskulptur. De siste tiårene har ikke andelslaget hatt egne steinhoggere ansatt, det er ikke lenger mulig å «å få sine arbeider fagmessig og billig utført av lagets steinhoggere», denne delen av vedtektenes formålsparagraf er derfor fjernet.


Cow Elephant and Calf
Cow Elephant and Calf
Cow Elephant and Calf

Billedhogger Kåre Orud i arbeid med en av sine skulpturer. Han var aktiv på Steinskulptur AL i mange år.

«Cow Elephant and Calf» til Philadelphia Zoo i USA. Heinz Warneke (1895 – 1983).

AL Steinskulptur ca 1970.

AL Steinskulptur ca 1970.

Billedhogger Kåre Orud, steinhogger Fritz Olsen, ukjent, ukjent, billedhogger Arne Vinje Gunnerud.

Emil Lies kvinneskulpturer 1953 - 1955
Emil Lies kvinneskulpturer 1953 - 1955
Arbeid på AL Steinskulptur 1953-1955
Arbeid på AL Steinskulptur 1953-1955

Emil Lies kvinneskulpturer 1953 - 1955. Samtlige steinskulpturer på Rådhusplassen i Oslo er hogget av andelslagets dyktige skulpturhoggere.

Verksted stein

Som medlem av billedhoggerforeningen har man tilgang på velutrustede verksteder for bearbeiding av stein.

I vår formålsparagraf heter det: «Foretakets formål er å gi norske billedhoggere, primært foretakets medlemmer, adgang til på gunstigste måte å få framstilt kunst hogget i stein, bl.a. ved å gi dem adgang til selv å utføre sine arbeider på foretakets område. Det skal videre gis billedhoggerstuderende mulighet til å lære stein å kjenne som materiale for skulptur.»

Vi understreker at disse tilbudene er åpne også for ikke-medlemmer så sant det er ledig plass. Det er også mulig å gjøre for- og etterarbeide på bronsestøp. Så langt plassen tillater, kan det arbeides med andre teknikker som med fordel bør utføres i friluft, slik som plaststøping og sveising.

Daglig leder, Kjartan Garvoll, bistår med montering av skulptur på sokkel. «Et portrett av en modig kvinne» av Håkon Anton Fagerås. I bakgrunnen sees granittskulptur av Kjersti Wexelsen Goksøyr. Foto: NBF/ Erik Steen

montering av skulptur på sokkel. «Et portrett av en modig kvinne» av Håkon Anton Fagerås

Utstyr og fasiliteter

 • Kompressorer, stasjonær og mobile
 • Sandblåserutstyr
 • Hoggeverktøy, kan kjøpes gjennom foretaket
 • Truck
 • Strømuttak, 20 A, 2-fase, 3-fase, for hogging, fresing, sveising, etc.
 • Verneutstyr, kan kjøpes på stedet
 • Mobile parasoller mot vær og vind
 • Kraner
 • Hybel og atelierer til utleie

Områdekart


SA Steinskulpturs bygg- og uteområder

Søk hoggeplass

Kunststudenter har tilgang til hoggeplassene etter avtale mellom KHiO (eller tilsvarende kunsthøyskole) og STEINSKULPTUR SA.

Er du kunststudent og ønsker å benytte en av våre hoggeplasser, må du kontakte ditt studiested.

Takster

Reglement for hoggeplassene


1. INTRODUKSJON

 

1.1

STEINSKULPTUR SA har til formål å gi norske billedhoggere adgang til å utføre sine arbeider i stein på foretakets område (jfr. vedtektene).

 

1.2

STEINSKULPTUR SA har åpent hele året med en ryddeperiode før sesongstart.

Sesongstart er normalt rundt 15. mars og ryddeperioden i første halvdel av mars.

Det er for tiden seks hoggeplasser:

 • to til større arbeider
 • tre til mindre arbeider
 • en til mindre arbeid i korte perioder, maksimalt 4 uker.

Med hver hoggeplass følger tilgang til elektrisk strøm og pressluft, samt luftslanger, arbeidsbord og låsbart skap. SA Steinskulptur har noe verktøy til disposisjon, men som hovedregel benyttes eget verktøy.

Det avholdes kurs i steinhogging og bruk av ulikt verktøy.

 

1.3

STEINSKULPTUR SA tilbyr alle profesjonelle billedkunstnere gunstige leiepriser. Medlemmer av STEINSKULPTUR SA og medlemmer av Norsk Billedhoggerforening har prisrabatt. Takstene ligger som vedlegg til dette reglementet.

 

1.4

Kunststudenter gis tilgang til hoggeplassene etter særskilt avtale mellom KHiO* og SSTEINSKULPTUR SA.

*) Kunsthøyskolen i Oslo (eller tilsvarende kunsthøyskole)

 

1.5

Alle som arbeider på STEINSKULPTUR SAs område plikter å følge gjeldende reglement. Brudd på reglementet påtales og sanksjoneres, i ytterste konsekvens vil man kunne miste muligheten til å arbeide på området.

 


2. SØKNADSFRIST OG TILDELING AV HOGGEPLASS

 

2.1 Søknad

Tildeling av hoggeplass skjer etter skriftlig, digital søknad.

Søknadsskjema finner du her

 

2.2 Søknadsfrist

For å reservere plass i inneværende år må søknaden være innkommet senest 1. februar.

 

2. 3 Tildeling

Tildeling av hoggeplass skjer innen 1. mars etter behandling i et tildelingsutvalg utgått fra styret. Tildelingsutvalget arbeider etter alminnelige habilitetsregler og kan ved behov hente inn et el. flere medlem(mer) blant andelshaverne.

Tildeling skjer etter følgende kriterier:

 • Medlemmer av STEINSKULPTUR SA og medlemmer av Norsk Billedhoggerforening prioriteres  
 • hoggeplassene skal komme flest mulig til gode
 • prosjekter til utstillinger eller utsmykningsoppdrag med konkrete tidsfrister kan prioriteres

 

2.4 Søknader etter 1. februar

Det er mulig å søke om hoggeplass også etter 1. februar, men søknader innkommet senest 1. februar vil bli prioritert. For søknader innkommet etter 1. februar vil tildeling skje etter kapasitet og behov, og etter prinsippet om «førstemann til mølla».

 

2.5 Tildelingsperiode

Start og sluttdato for ønsket hoggeperiode oppgis i søknaden. Maksimal tildelingsperiode er ett år.

Ved ønske om forlengelse av hoggeperioden ut over ett år, må det søkes på nytt innen søknadsfristen 1. februar. Søknaden vil da veies opp mot andre søkere og den som søker om forlengelse har ikke fortrinnsrett.

 


3. FØR ARBEIDET STARTER

 

3.1

Alle som tildeles hoggeplass må skriftlig bekrefte at de tar i mot tildelingen og dermed forplikte seg til å følge gjeldende reglement.

 

3.2

All arbeidsaktivitet på STEINSKULPTUR SAs område skal være avtalt med daglig leder i forkant. Det samme gjelder for hensetting av skulptur/ materialer/ redskap.

 

3.3

Behov for opplæring i bruk av verktøy og utstyr skal være avklart i forkant.

 


4. ANSVAR, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

 

4.1 Ansvar og forsikringer

– Brukere av hoggeplassene arbeider på eget ansvar og risiko

– Ulykkesforsikring kan tegnes via Norsk Billedhoggerforening

– Ansvarsforsikring kan tegnes via SA Steinskulptur

 

4.2 Bruk av verktøy og verneutstyr

 • Det skal kun benyttes verktøy som er i god stand
 • Det er et krav å ha tilstrekkelig kompetanse på bruk av det verktøyet som man til en hver tid benytter
 • Dersom verktøykompetanse mangler, plikter man å gjennomføre kurs/ få veiledning
 • Verneutstyr er påbudt. Dette innebærer syns-, hørsels og åndredrettsvern, vernesko, vernehansker og evt. annet verneutstyr som arbeidet krever.
 • SA Steinskulptur forbeholder seg retten til å inspisere verktøy og verktøyhåndtering.
 • Uvettig eller uforsvarlig bruk av verktøy kan medføre utestengelse fra området.

 

4.3 Hensyn til andre

Arbeid på hoggeplassen skal foregå på en hensynsfull og forsvarlig måte i forhold til andre brukere og

tilstøtende hoggeplasser.

 

4.4 I tilfelle arbeidsulykke

Alle som arbeider på området har selv ansvaret å ha oversikt over nødnumre og førstehjelpsutstyr. Dette skal være er lett synlig og enkelt tilgjengelig på området.

I tilfelle arbeidsulykke må man kunne varsle om hjelp, det skal derfor alltid være minst to tilstede på arbeidsområdet. Den enkelte har selv ansvar for aldri å arbeide alene.

 


5. ORDEN

 

5.1

Arbeidsplassen skal benyttes innenfor grensene av tildelt hoggeplass og innenfor rammen av tildelt tidsperiode.

 

5.2

 • Brukeren har ansvar for å holde sin tildelte plass ryddig og uten sjenanse for tilstøtende hoggeplasser.
 • Verktøy, stein eller andre materialer skal oppbevares innenfor grensen av egen hoggeplass eller i tilhørende oppbevaringsskap. Hver arbeidsdag avsluttes ved at den enkelte rydder opp etter seg.
 • STEINSKULPTUR SA har container for kasting av stein. Alt annet avfall som ikke kan plasseres i utplassert avfallsdunk eller container, er man selv pliktig til å fjerne fra området.


5.3

Dersom man grunnet uforutsette hendelser (sykdom/ force majeure) forhindres fra å bruke tildelt hoggeplass, må arbeidsopphold over tre dager meldes til daglig leder. Dette gir imidlertid ikke automatisk rett til forlengelse av hoggeperioden.

Dersom hoggeplassen blir stående ubenyttet i mer enn to uker uten kommunikasjon med daglig leder, mister man retten til plassen for den avtalte tidsperioden. I et slikt tilfelle må det søkes om ny tidsperiode.

 

5.4

Dersom avtalt oppstartstid grunnet forsinkelse i prosjektet eller annet ikke kan overholdes, er det mulig å få utsatt oppstartstid til et senere tidspunkt. Forutsetningen er imidlertid at forsinkelsen meldes til daglig leder i god tid, minimum 1 uke, i forveien.

 

5.5

Det er ikke anledning til å ha flere uferdige prosjekter stående på lagets område utenfor tildelt hoggeplass.

 

5.6

Etter fullført prosjekt og endt hoggeperiode, skal verk og materialer fjernes uten opphold. Hoggeplassen ryddes og skapet tømmes, slik at alt står klart til neste bruker.

 

5.7

Ved uforutsette utfordringer i forbindelse med avhenting av ferdige/uferdige verk eller steinmaterialer, må utsatt avhenting avtales særskilt.

 

5.8

Alt etter kapasitet, tilbyr STEINSKULPTUR SA kortidslagring i forbindelse med tildeling av hoggeplass. Behov for slik lagerplass meldes fra til daglig leder i god tid.

 

5.9

 • Alle materialer skal merkes slik at eieren kan identifiseres.
 • Dersom arbeider/materialer blir stående uavhentet ut over avtalt tid vil eieren bli varslet om dette.
 • Dersom materialene etter to skriftlige varsler fremdeles ikke blir fjernet, vil Steinskulptur måtte gjøre dette egenhendig og på eiers bekostning.

 


6. ARBEIDSTIDER OG STØYBEGRENSNING

 

6.1

Hoggeplassene skal i hovedsak benyttes mandag til fredag mellom kl. 07.00 og 17.00.

 

6.2

Ved spesielle behov kan det gjøres unntak fra normal arbeidstid, men dette må avtales særskilt.

Arbeid i helger og på høytidsdager må kun skje mellom 9:00 til 16:00 og under forutsetning av at det

alltid er minst to personer på området.

 

6.3

Det må ikke utføres støyende arbeid i helger og på høytidsdager, eller etter kl. 17:00 på hverdager.

 

7. Verktøy

SA Steinskulptur har verktøy til utlån for kursdeltakere og kortids bruk, maksimalt fire uker.

For lån av verktøy betales det et depositum. Har man behov for å benytte verktøy utover fire uker, må eget verktøy anskaffes. Steinskulptur kan bidra med råd og innkjøp.

SA STEINSKULPTUR - NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER