Fra støperiet, foto Odin Øistad

Foto: Odin Øistad

Fra støperiet, foto Odin Øistad

Foto: Odin Øistad

Fra støperiet, foto Odin Øistad

Foto: Odin Øistad

Fra støperiet, foto Odin Øistad

Foto: Odin Øistad

Fra støperiet, foto Odin Øistad

Foto: Odin Øistad

BRONSESKULPTUR

Avdeling for bronse

SA STEINSKULPTUR - NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER er inndelt i to avdelinger:

AVDELING FOR STEIN (verksteder for steinskulptur/ hoggeplasser for billedhoggere/gravsteinsvirksomhet)

AVDELING FOR BRONSE (verksteder for bronseskulptur/bronsestøperiet)

Bronsestøperiet gjennomgår en rekke oppgraderinger til fordel både for billedhuggere og ansatte. Det gjelder produksjonslokaler, HMS, installasjoner og verktøy, produksjon, utvikling og opplæring. 

SA STEINSKULPTUR satser spesielt på å bevare verdifull kompetanse og å utdanne nye håndverkere.

Produksjonen er etter overtakelsen styrket og kunnskapsbasen på god vei til å utvides slik at kompetanse kan videreføres og utvikles for lang tid inn i fremtiden.

Velkommen til å ta del i vår historie og å støpe bronse ved SA STEINSKULPTUR.

Kontakt avdelingsleder for bronse Odin Øistad, e-post: odin@steinskulptur.no

Gustav Vigeland, Slekten

Gustav Vigeland, Slekten, støpt i bronse på SA Steinskulptur bronsestøperi på Helsfyr på 1980 tallet

Odin Øistad «Pingviner i Svinvika»

Odin Øistad «Pingviner i Svinvika». Foto Odin Øistad

Historie

På 1970-tallet var det behov for å opprette et bronsestøperi for skulptur i monumentale formater. Billedhoggerne besluttet å sette av arealer til dette formålet på tomta. 

SA STEINSKULPTUR bygde støpehall mens Norsk Billedhoggerforening skaffet til veie installasjoner og utstyr for bronsestøp.

Et eksternt driftsselskap av kunststøpere, AS Bronseskulptur, drev bronsestøperiet i flere tiår. En stor andel av skulpturer som finnes rundt om i landet er støpt på AS Bronseskulptur. Et eksempel er Vigelands gruppe: «Familien», som er et av de største verkene som ble produsert ved bedriften. AS Bronseskulptur avviklet driften 31. oktober 2022.

1. november 2022overtok SA STEINSKULPTUR både eierskap og drift av bronsestøperiet.  Det ble opprettet til sammen 6 nye stillinger i bedriften. En billedhugger ble ny leder av bronsestøperiet, fire tidligere ansatte fra AS Bronseskulptur og en ung gullsmed.


Nils Aas, til høyre med skulpturen av Grete Waitz sammen med støperne til AS Bronseskulptur.

Nils Aas, til høyre med skulpturen av Grete Waitz sammen med støperne til AS Bronseskulptur. Skulpturen er plassert ved Bislet stadion i Oslo.

Bronsestøper Helge Nilsen, historisk tilbakeblikk og nåtid.

Foto: Odin Øistad

Verksted bronse

Bronsestøperiet er en egen avdeling under SA STEINSKULPTUR.  Vi støper i hovedsak skulpturer i bronse for billedhuggere, fra ferdige modeller eller former. Vi har anledning til å støpe alt fra mindre størrelser til store monumenter.

Å støpe andre elementer er fullt mulig, såfremt det er egnet for støping. Alle kan ta kontakt med oss for et tilbud for en gitt bronsestøping. 

Nytt er at vi kan tilby støping fra leire til gips, når denne skal støpes til bronse ved vårt støperi. Vi lager også silikonformer dersom en skulptur eller et element skal flerfoldigjøres til bronse.

Det er et behov blant billedhuggere om å få ulike typer patinaer/farger på bronsen. Vi ønsker å dekke dette behovet og målet er å kunne tilby en oversikt innen året.


Prosessen

Prosessen med støping foregår i støperihallen, med å overføre en figur/modell til voks.

En ferdig og voksmodell er hul og fylles og dekkes med en blanding av chamoutte og gips. Deretter smeltes voksen ut, slik at flytende bronse kan fylles i hulrommet. Chamoutten fjernes og råstøpen av bronsen «siseleres» i bygg 2 i verkstedshallen for bronse. Her fjernes bronseløp og sveising av skjøter og punkter. Den ferdige bronsen sand eller glassblåses og patineres til ønsket farge med syrer. 

Til sist vokses figuren og en ferdig bronse er klar til levering.

Områdekart


Oversiktkart over SA Steinskulptur

HMS

SA STEINSKULPTUR har gjennomført en rekke nye tiltak innen HMS. Vi har gjort nyanskaffelser av materiell, verneutstyr, verktøy og produksjonsinstallasjoner. I tillegg er vi i gang med en omorganisering og forbedring av produksjonslokalene. Til sammen skaper dette en bedre arbeidsplass som gir større effektivitet og trivsel både for ansatte og billedhuggere eller andre eksterne brukere.

Montering av billedhugger Skule Waksvik sin yppige dame i bronse.

Hvem er vi

Daglig leder Kjartan Garvoll og styret i SA STEINSKULPTUR har ansatt billedhoggeren Odin Øistad, som leder for Avdeling Bronse. Gjennom tidligere å ha vært styreleder og nestleder i SA STEINSKULPTUR har han godt kjennskap til bedriften og billedhoggeres behov.

Odin Øistad har utdannelse fra Kunst og håndverksskolen i Oslo, Master fra Kunstakademiet i Firenze, samt svennebrev som Gipsmaker/Kunststøper. Odin har det daglige ansvaret for driften og utviklingen av verkstedene og støperiet i avdelingen.  Alle forespørsler ang. Støping og tilbud kan rettes til ham.

Kjell Hjelmset er Kunststøper og en av grunnleggerne av AS Bronseskulptur. Han har arbeidet tidligere år ved Kristiania Kunst & Metalstøberi. Han er ansatt i dag ved støperiet og innehar stor kompetanse og gir viktig opplæring i tillegg til oppgavene han utfører i støperiet. De fleste billedhuggere i Norge har arbeidet med ham.

Helge Nilsen er en eminent Siselør. Som Kjell, er han også en av grunnleggerne av AS Bronseskulptur og kom også fra Kristiania K&M. Han har utdannelse fra Kunst & Håndverksskolen og har lang erfaring med de vanskeligste sveiser, og innehar stor kunnskap og bronsekompetanse. Han er en stor ressurs for bronsestøperiet og gir grundig og god opplæring til flere av de ansatte.

Van Hong Vo er Kunststøper. Han har ansvar for kvaliteten på støpingen. Han har arbeidet i det tidligere AS Bronseskulptur i flere tiår, og hans viktige kompetanse og velvillige innsats er uvurderlig for bedriften. Van har som Kjell og Helge arbeidet og støpt for de fleste billedhuggere i landet, og er en viktig ressurs.

Jamie Oldham er en engelsk billedkunstner, som arbeider som kunststøper i støperiet. Jamie er en av de yngre som vi håper skal arbeide for oss og brukerne i mange år fremover. 

Max Jerner Løken er vår yngste ansatte. Han som Jamie er en fremtidens mann. Han har svennebrev som gullsmed og arbeider først og fremst med Helge som siselør. Han er også i støperiet for å lære seg mest mulig om faget med kunststøping.

Foto: Odin Øistad

Hva koster bronsestøping

Bronsestøping er en lang og ganske kostbar prosess.

Vi er en kunstnerstyrt bedrift, med formål om å gi billedhuggere gunstige priser for støpingen.

Vi operer derfor med et differensiert prissystem. Når vi gir et tilbud ønsker vi at det så rettferdig som mulig skal gjenspeile lik pris i forhold til liknende tidligere støpinger.  Dette utgangspunktet kaller vi veiledende priser. Vi differensierer med -10% fra veiledende priser (eks mva) til billedhuggere som er betalende medlemmer I NBF og/eller andelshaver i SA STEINSKULPTUR. 

Andre kunstnere som er betalende medlemmer i NBK får en reduksjon på -5% av veiledende pris.

En bestilling av et større antall kan gi reduksjon i et pristilbud (gjelder alle).

Ta kontakt med oss for et tilbud for din skulptur eller form som skal støpes og vi vil være så behjelpelig vi kan med både pristilbud og tidsplan. Se kontakt info eller send e-post til Odin Øistad.


Fra støperiet, foto Odin Øistad
Fra støperiet, foto Odin Øistad
foto Odin Øistad
Fra støperiet, foto Odin Øistad
Fra støperiet, foto Odin Øistad
Kveld, foto Odin Øistad

Foto: Odin Øistad

SA STEINSKULPTUR - NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER