SØKNAD OM HOGGEPLASS

Navn: *

E-post: *

Telefon: *

Kort prosjektbeskrivelse: *

Plassbehov - ønsker du stor eller liten hoggeplass? *

Dimensjoner – omtrentlig størrelse på steinen(e) du skal jobbe med. *

Tidsbehov – hvilken tidsperiode ønsker du à disponere hoggeplassen

Fra: *

Til: *

Eventuelt opphold i arbeidsperioden – ferie el. annet tidsavbrudd i hoggeperioden.

Fra:

Til:

Verktøy - hvilke verktøy har du behov for å bruke?

Verktøykompetanse - beskriv din erfaring med verktøy du planlegger å bruke.

Hvilke(t) verktøy trenger du opplæring i à bruke?

Kommentar

Medlemskap - sett kryss

Tilleggsopplysninger / kommentarer / annet

Jeg er innforstått med reglement for hoggeplassene *

SA STEINSKULPTUR - NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER