Om oss

Steinskulptur SA er et samvirkeforetak stiftet, eid og ledet av norske billedhoggere.

Vi tar imot bestilling på gravsteiner og monumenter. På vår utstilling har vi til enhver tid ca. 250 steiner, i tillegg til naturstein av forskjellige typer, fjellstein med lav og kulestein.

Med vår spesielle struktur, eid og ledet av billedhoggere, kan vi også bistå kunder som har egne ønsker for gravminnet.

 

Alle medlemmer av Norsk Billedhoggerforening kan søke om å bli andelseiere i Steinskulptur SA – og dermed få adgang til å benytte verkstedene.

Vi samarbeider nært med firmaet Bronseskulptur, et støperi for skulptur som leier lokaler på Steinskulpturs grunn.

Vi har kontakt med steinbrudd og steinhoggere i inn- og utland.

Historie

Etter 2. verdenskrig oppsto det et behov over hele landet for minnesmerker og fredsmonumenter. Det ble stor etterspørsel etter billedhoggernes tjenester. For å møte behovet, besluttet Norsk Billedhoggerforening (NBF) under styreleder Dagfinn Werenskiold å opprette et steinhoggeri eid og drevet av norske billedhoggere.

Bjørn Bjarre i arbeid med marmor fra Fauske, 2019.

I 1948 ble hoggeriet organisert, som et andelslag. Betingelsen for å bli andelshaver var medlemskap i NBF. Navnet ble Steinskulptur AL (Stsk). Det ble valgt et styre som besto av styreleder Gunnar Janson med styremedlemmer Hanna Jessen og Finn Eriksen. Styret ble seinere utvidet med Ottar Espeland og Ståle Kyllingstad. Alle var aktive billedhoggere. Kommunen stilte garanti for et lån på kr 25 000, og gratis tomt i to år i Strømsveien 106.

 

Seinere fikk Stsk kjøpt tomt i Østensjøveien og hyret arkitekt Frode Rinnan til å tegneverksted- og kontorbygninger. Stsk holder stadig til på samme tomta. Tre steinhoggere ble ansatt: Johan Sørensen og brødrene Fritz og Arve Olsen. Alle var fra Hvaler og tilhørte eliten av steinhoggere i Norge. Arve hadde hogd for Gustav Vigeland, bl.a. Monolitten og flere av steingruppene i Vigelandsparken. Det ble ansatt forretningsfører, Halvor Garvoll fra Rauland.

 

Steinskulptur ble en blomstrende bedrift som har stått for utførelsen av mange av landets fineste monumenter i stein. For å sikre en jevn inntekt ble det også produsert Gravmonumenter, mange etter modeller utformet av medlemmene. Etterhvert som etterspørselen etter fredsmonumenter sank ble tomta ikke lenger fullt utnyttet. NBK og Stsk i fellesskap besluttet at det ledige arealet skulle nyttes til bronsestøping. Etter initiativ fra NBF ble Bronseskulptur (Brsk) stiftet. Steinskulptur bygde støpehall som ble stilt til Brsks rådighet

Brsk og Stsk holder idag til side ved side og har et nært samarbeid.

Monumenter produsert hos Steinskulptur.